Bliv medlem

Et medlemsskab af Foreningen Værftet koster 50 kr./md. dog er der gratis medlemskab året ud (2023). Og betales via MobilePay – oprettes som fast overførsel.

Som medlem får du:

  1. Adgang til værkstedsfaciliteter
  2. Adgang til et unikt bygge- og skaberfællesskab, hvor vi hjælper hinanden og sammen finder løsninger
  3. Mulighed for at låne værktøj
  4. Adgang til materialer
  5. En platform til at upcycle og recycle alt det du vil
  6. Mulighed for at blive frivillig og dele din faglighed med andre interesserede 
  7. Adgang til temaaftener, events og div. arrangementer

Adgangsgivende nøgler og koder udleveres af den daglige driftsansvarlige. Dette sker efter man har betalt kontingent og gennemgået foreningens medlemshåndbog.

Udmeldelse skal ske ved skriftlig eller elektronisk henvendelse til driftsansvarlige. Betalt medlemskontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Restancer eftergives ikke ved udmeldelse.

Bliv medlem